Calendari escolar 2018-2019:


Inici de les classes: 12 de setembre del 2018 (dimecres)

Finalització de les classes: 21 de juny del 2019 (divendres)

Dies Festius:

11 de setembre  /  dimarts

24 de setembre  /  dilluns

12 d’octubre /  divendres

1 de novembre /  dijous

6 de desembre /  dijous

1 de maig /  dimecres

10 de juny / dilluns

Dies de Lliure Elecció:

2 de novembre / divendres

7 de desembre / divendres

4 de Març / dilluns

Vacances Escolars:

Nadal

Del 22 de desembre al 7 de gener de 2019, inclosos

Semana Santa

Del 13 al 22 d'abril de 2019, inclosos

informacio.html
horaris.html
extraescolar.html
noticies.html
informacio___INSTAL_LACIONS.html
informacio___SERVIES.html
informacio___imatges.html
informacio___ampa.html