ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

L'escola ofereix als seus alumnes la possibilitat de participar en diferents activitats extraescolars, que són de caràcter voluntari, acostumen a ser fora de l'horari escolar i es paguen a part.

PSICOMOTRICITAT

Activitat adreçada als petits de l'Escola (P3 i P4) per ajudar a desenvolupar, experimentar i manifestar noves experiències i sensacions.


ANGLÈS

La nostra escola utilitza el mètode Kids&Us. Els nens i les nenes aprenen l’anglès mitjançant l’exposició oral continuada a l’idioma. L’exposició oral a la llengua actua com el combustible que posa en marxa el seu cervell per anar-lo sintonitzant i programant per a la nova llengua. S’amplifiquen les seves capacitats comunicatives, treballant-les i estimulant-les des del primer moment


BÀSQUET

Es procura que l'esport sigui un complement dels estudis. S'ensenyen aspectes tècnics i tàctics tot inculcant valors humans com la solidaritat, el respecte i la convivència que es consolidaran a través del treball d'equip. 

TEATRE

Permet als alumnes comunicar-se, viure els diferents tipus de personatges i situacions socials. Els ajuda a superar les dificultats que representa parlar i actuar en públic, els ajuda també a adquirir més domini del cos i de la veu i  a responsabilitzar-se d'una tasca dins d'un grup.

Tot el treball del curs queda reflectit en l'obra que es representa per a les famílies de l'escola a final de curs.


NATACIÓ

Aquesta activitat permet la familiarització amb el medi aquàtic i la iniciació, el domini i el coneixement de les tècniques aquàtiques.


GUITARRA

A partir de 1r. de Primària, tots els nens i nenes que vulguin podrán aprendre a tocar la guitarra en grups reduïts.

Tot el treball del curs queda reflectit en un concert que s'ofereix per a totes les famílies a final de curs.

ESCACS

Els escacs són un joc d'estratègia que pot ser après des de ben petits i que desenvolupa en els nens valors com la concentració, la presa de decisions, el pensament crític, la millora en la resolució de problemes... a l'hora que crea vincles amb companys de diferents edats.


HORARI EXTRAESCOLAR

+ info

   

informacio.html
calendari.html
horaris.html
noticies.html
informacio___INSTAL_LACIONS.html
informacio___SERVIES.html
informacio___imatges.html
informacio___ampa.html