informacio.html
calendari.html
horaris.html
extraescolar.html
noticies.html
informacio___IDEARI_DEL_CENTRE.html
informacio___EQUIP_DIRECTIU.html
0

Composició del Consell Escolar


Representants de mestres

Sílvia Curull i Fachini

Pilar Zahonero i Cruañas

Montse Puig i Campreciós

Núria Sabater Garcia


Representants de la titularitat

Carme Pastor i Verge

Lourdes Sansi i Font

Montserrat Tafanell i Silvestre


Representants dels alumnes

Clàudia Torres (4t. ESO)

Júlia Cantó (4t. ESO)


Director/a

Eulàlia Vivó i PàmiesRepresentant de l’AMPA

Olga Adrià i Serrano (mare del Marcel Pérez de 1r i de l’Arnau Pérez de 2n)
Representant del PAS

Ana Martin MartinRepresentant de l’Ajuntament

Núria Ramos

Representants de pares i mares d’alumnes

Susana Torres i Mateo ( mare del Víctor Cuenca de 4t)

Gemma Vélez Tavira (mare de l’Ariana Álvarez 5è)