informacio.html
calendari.html
horaris.html
extraescolar.html
noticies.html
informacio___IDEARI_DEL_CENTRE.html
informacio___EQUIP_DIRECTIU.html
0

Composició del Consell Escolar


Representants del professorat

Pilar Zahonero i Cruañas

Sílvia Curull i Fachini

Montse Puig i Campreciós

Núria Sabater Garcia


Representants del titular

Lourdes Sansi i Font

Montserrat Tafanell i Silvestre

Carme Pastor i Verge


Representants de l´alumnat

Clàudia Torres Expósito

Sara Ocaña Pallàs


Director/a

Eulàlia Vivó i PàmiesRepresentant de l’AMPA

Gemma Vélez i Tavira
Representant del PAS

Ana Martin MartinRepresentant de l’Ajuntament

Mª Victòria Roig i Saperas

Representants de pares i mares d’alumnes

Susana Torres Mateo

Olga Adrià i Serrano