informacio.html
calendari.html
horaris.html
extraescolar.html
noticies.html

EQUIP DIRECTIUEquip de Direcció General:

Presidenta de Cooperativa: Lourdes Sansi i Font

Gerent: Montserrat Tafanell i Silvestre

Directora pedagògica: Eulàlia Vivó i Pàmies


Equip Directiu Pedagògic:

Presidenta de Cooperativa: Lourdes Sansi i Font

Directora pedagògica: Eulàlia Vivó i Pàmies

Cap d’estudis de Parvulari i Primària: Mª Núria Cujó i Valls

Cap d’estudis de Secundària: Sílvia Curull i Fachini

informacio___SERVIES.html
informacio___INSTAL_LACIONS.html
informacio___IDEARI_DEL_CENTRE.html
informacio___CONSELL_ESCOLAR.html