Educació Secundària Obligatòria (E.S.O.)

L’Educació Secundària Obligatòria consta de quatre cursos i és l’ última etapa obligatòria del nostre sistema educatiu.

Els nostres esforços se centren en formar persones amb capacitat de decidir, d’esforçar-se, responsables i sensibles amb les necessitats del nostre entorn.

En aquesta etapa estimulem el coneixement i desenvolupament de la identitat personal per això donem una especial importància a les tutories.

Perfeccionem l’aprenentatge de les llengües, introduint una segona llengua estrangera. 

Profunditzem en el coneixement del món natural, social i matemàtic.

Potenciem l’ús de  les noves tecnologies.

Donem especial importància a l’adquisició d’autonomia personal, a aprendre a treballar en equip i a mantenir una actitud respectuosa envers els altres.


ESO

informacio.html
calendari.html
horaris.html
extraescolar.html
noticies.html
informacio___INSTAL_LACIONS.html
informacio___SERVIES.html
informacio___imatges.html
informacio___ampa.html