IDEARI DEL CENTRE

L’escola és una escola privada concertada formada per una Cooperativa i una Associació Cultural.

L’escola regeix el seu ensenyament en quatre principis educatius que conformen la seva feina i són la base dels seus continguts i de les seves activitats:

Principi d’aconfessionalitat: aconfessional pel seu origen i pels seus estatuts, té com a objectiu un ensenyament ètic, el qual consisteix, principalment, a educar la consciència moral de la persona segons els valors, sense imposicions ni obligatorietats, i respectuosa amb el pluralisme social.


Principi de catalanitat: es vetlla per potenciar el coneixement de l’entorn social i cultural immediat. Es promou la participació de tota la comunitat educativa en activitats que fomentin l’ús de la llengua i la integració a la cultura catalana. El català és la llengua vehicular i pròpia de l’escola i per tant és la llengua d’aprenentatge.


Principi d’obertura social: l’escola, com a entitat d’iniciativa social, basa la seva educació en el servei als altres i a la societat, així com en el respecte i la defensa de l’entorn natural entès com un bé social. Per tant, correspon al seu ensenyament d’ésser obert, solidari, cívic i educador de la llibertat i per a la llibertat.

L’escola no discrimina en funció del sexe, de la cultura, de l’ètnia, de la ideologia, de la religió, de la condició social, de les discapacitats físiques o psicològiques.


Principi de pedagogia activa: l’escola centra la seva tasca eductiva en un ensenyament personalitzat que estableix un clima de relació afectiva i de confiança entre tota la comunitat educativa. Aquest ensenyament comporta que l’alumne sigui capaç d’autoavaluar-se, se senti motivat i adquireixi confiança en ell mateix.


Per tant l’escola vol aconseguir aquest perfil: formar persones que, assumint els principis de l’escola, siguin autònomes i alhora altruistes, amb caràcter i iniciativa, creatives, coneixedores de les seves pròpies possibilitats, amb un bon auto concepte i hàbits adequats de salut.

Persones participatives, solidàries, respectuoses des dels propis valors envers els valors dels altres; que es preocupin de la conservació i millora del medi ambient i hi estiguin atentes; que s’estimin la pau i que se sentin identificades amb la llengua, la cultura, els costums i les aspiracions del país en el qual han de créixer i conviure.


Descarga carta de compromís de primària

Descarga carta de compromís de secundària

informacio___SERVIES.html
informacio___EQUIP_DIRECTIU.html
informacio___CONSELL_ESCOLAR.html
informacio.html
calendari.html
horaris.html
extraescolar.html
noticies.html
informacio___INSTAL_LACIONS.html
informacio___SERVIES.html
informacio___imatges.html
informacio___ampa.html