Les nostres instal·lacions

L'escola disposa de 

diferents espais polivalents.

Pati

Acolliment:

De 2/4 de 8 a 9 del matí
oferim servei d’acollida diari
o esporàdic.

Cuina pròpia:

L’escola té cuina pròpia, la gestió i elaboració dels
menús i el monitoratge a
l’hora de dinar corre a càrrec
de l’empresa 7 i Tria.
Possibilitat de quedar-se fixe
3, 4 o 5 dies a la setmana o
bé esporàdicament.

Aula de tallers

Aula de informàtica

Biblioteca

Menjador parvulari
Poliesportiu del Centre

Laboratori

Menjador grans

Cuina

Primària

informacio___IDEARI_DEL_CENTRE.html
informacio___EQUIP_DIRECTIU.html
informacio.html
calendari.html
horaris.html
extraescolar.html
noticies.html
informacio___SERVIES.html
informacio___imatges.html
informacio___ampa.html