Com treballem?

A l’etapa d’educació Infantil donem molta importància a la creació d’un espai de confiança, que doni seguretat afectiva als infants.

Cal que se sentin estimats, escoltats i recolzats i estimulem la construcció de la seva personalitat ajudant-los a madurar amb les relacions que estableixen amb als altres, els seus companys de viatge durant tota l’escolaritat.

ESO

Rotllana:

Manera de trobar-se el grup que facilita el diàleg i l’atenció.

Ambients d’aprenentatge:

Espais d’interacció entre els infants de diferents edats (3,4 i 5 anys) que promouen que cada nen i cada nena s’expressi amb diferents llenguatges (Intel·ligències múltiples).

Tallers:

Treball de les matèries curriculars amb unitats de programació.

Racons:

La classe està estructurada per racons de joc (caseta, biblioteca, cotxes, jocs de taula, ordinador, titelles, metges, disfresses).

Lectura i escriptura:

L’escola utilitza el mètode global a partir de frases fetes pels nens, tretes d’activitats realitzades a l’aula, de les sortides, de festes,... iniciades a parvulari i que continuaran a primer de primària. Aquest mètode permet respectar el ritme d’aprenentatge de cada nen i cada nena.

informacio.html
calendari.html
horaris.html
extraescolar.html
noticies.html
informacio___INSTAL_LACIONS.html
informacio___SERVIES.html
informacio___imatges.html
informacio___ampa.html