EDUCACIÓ  PRIMÀRIA

Els infants es van fent grans i comencen una nova etapa. Seguint el viatge, l’escola pretén formar persones respectuoses, responsables, solidàries, autònomes, amb bons hàbits personals i d’estudi que valorin l’esforç i el treball. Capaces d’expressar la creativitat i l’afectivitat.

L’experiència de la comunicació personal i de l’afecte en les relacions humanes és un element essencial de l’educació dels nostres alumnes, als quals cal ajudar a posar en pràctica el sentit profund de l’amistat com a línia fonamental del seu desenvolupament personal.

Tractem de desenvolupar al màxim les capacitats de cada nen o nena tot respectant els seus ritmes d’aprenentatge i la seva diversitat.

L’escola esdevé un àmbit de convivència i de cultura. Establim àmbits de cooperació entre etapes i celebrem les festes tradicionals tots junts. 


ESO

informacio.html
calendari.html
horaris.html
extraescolar.html
noticies.html
informacio___INSTAL_LACIONS.html
informacio___SERVIES.html
informacio___imatges.html
informacio___ampa.html